2018-ci ilin təqvim ili ərzində Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinə 597 şikayət və müraciət daxil edilmişdir. Rəyasət Heyəti tərəfindən şikayət və müraciətlərə baxılması nəticəsində 323 (54,1%) şikayət ərizəsi intizam icraatına cəlb olunmayıb, çünki 274 (45,9%) şikayət və müraciətlərə, intizam icraatına əsaslar var idi daha sonra istintaq üçün vəkillərin intizam komissiyasına göndərildi. Bu müraciətlərin 33 (12%) dövlət orqanları tərəfindən, 14 (5,1%) qeyri-hökumət təşkilatları və 227 (82,8%) vətəndaşlar tərəfindən təqdim edilmişdir. 92 (33, 6%) intizam icraatında Azərbaycan Respublikasının “Vəkillər və hüquqşünaslıq fəaliyyəti haqqında”, digər qanunvericilik aktları, hüquqşünasların davranış qaydalarının nizamnaməsi, vəkalət etikasının normaları peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən pozulduqda, 72 (26,3%) intizam icraatı üzrə araşdırma nəticəsində qiymətləndirilmək mümkün olmadı, 58 (21,2 %) məhkəmə icraatı 17 (6,2%) intizam icraatına xitam verilib və 1 (0,7%) intizam icraatı üzrə dayandırılıb.

Rəyasət Heyəti tərəfindən pozuntuları olan 71 intizam icraatında şikayətin mahiyyətini və apellyasiya qaydasını, hüquq pozuntusunu və digər halları nəzərə alan 29 (40,8%) üçün intizam sanksiyasız ilkin məlumatlar qoyulmuşdur 9 (12,7%) intizam icraatına dair qeydlər, 15 (21,1%) intizam icraatının törədilməsi və 12 (16,9%) intizam icraatı üçün müəyyən müddət müddətində vəkillik fəaliyyətinin dayandırılması tətbiq edilmişdir.

Bununla yanaşı, 6 (8,4%) intizam icraatında üzvlüyün xaric olması üçün əsaslar olduğundan, məsələni həll etmək üçün Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti referenduma başlamazdan əvvəl vəkillərin fəaliyyətini dayandırmaq barədə qərar qəbul etmişdir məhkəməyə və məhkəmə qərarının qüvvəyə mindiyi günə qədər.

6 ildən çox müddətə üzvlük haqlarının Rəyasət Heyətinə etibarsız səbəb olmadan ödənilməməsi səbəbindən ötən 6 intizam icraatının 5-si üzrə qərar qəbul olunduqda digər intizam icraatı üzrə qərar qəbul olunduqda, vətəndaşın şikayəti verildi.

Göründüyü kimi, 2018-ci ildə hökumət orqanlarının müraciətlərinə əsasən Birliyin üzvlüyündən hər hansı bir vəkili istisna etməmək qərarı alınmamışdır.

450 2